Nadgradili smo ogrevalni sistem v stanovanskem kompleksu