Vpisani v evidenco ARSO

Podjetje Sistem plus d.o.o. je bilo 8.4.2016 pri Agenciji Republike Slovenije za okolje - ARSO -  vpisano v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in nameščanje nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk.