pooblaščeni monterji, vzdrževalci in serviserji Aermec

Podjetje Bossplast d.o.o. je na osnovi opravljenega strokovnega uspodabljanja predstavnikov podjetja, podjetju Sistem plus d.o.o. izdalo pooblastilo za izvajanje montaže, vzdrževanje ter servisiranje ventilatorskih konvektorjev Aermec in hladilnih naprav Aermec.