Servis prezračevalnega klimata

V času rednega servisa KLIMATA se izvedejo sledeča dela:

 • kontrola vijačnih spojev,
 • kontrola tesnjenja in izolacije,
 • kontrola stanja in nastavitev pogonskih jermenov,
 • kontrola filtrov ter kontrolo delovanja indikatorjev umazanosti filtrov in menjava filtra
 • kontrola funkcije toplotnih izmenjevalcev,
 • kontrola delovanja sistema vlaženja,
 • kontrola žaluzij in njihovih pogonov,
 • kontrola delovanja tipal,
 • kontrola delovanja ventilov,
 • kontrola ventilatorjev in elektromotornih pogonov,
 • kontrola delovanja ter nastavitev krmiljenja in regulacije,
 • kontrola električnih povezav do naprave.

Izvajamo tudi razna popravila in odpravo napak na delovanju prezračevalnih sitemov.

Naša usposobljena ekipa strokovnjakov lahko na željo naročnika tudi zamenja ali dogradi operacijski sistem krmiljenja - upravljanja naprave.

Servis hladilnih agregatov in toplotnih črpalk

Hladilni agregati imajo nalogo pripravljati hladni medij (plin ali vodo), s katerim  poslužujemo posamezne hladilne naprave po prostorih. Toplotne črpalke morajo pripravljati topel medij (vodo ali plin) s katerim poslužujemo posamezne grelne naprave. Z rednim servisiranjem teh naprav podaljšujemo njihovo obratovalno obdobje, znižujemo energetsko porabo in ohranjamo njihovo moč hlajenja oziroma moč gretja.

V času rednega servisa HLADILNEGA AGREAGATA ALI TOPLOTNE čRPALKE se izvedejo sledeča dela:

 • vizualna kontrolo,
 • kontrola vijačnih spojev in tesnosti sistema,
 • kontrola šumnosti naprave,
 • notranje čiščenje agregata,
 • kontrola stanja vetrnic in po potrebi balansiranje,
 • kontrola merilnih instrumentov,
 • kontrola količine vode v vodnem krogu in koncentracije glikola v njej,
 • kontrola zbiralnika odtočne vode in odtočnih poti,
 • kontrola količine in stanja hladiva ter po potrebi polnjenje,
 • kontrola kompresorja, črpalk in ventilov,
 • kontrola tlačnega stikala in termostatov,
 • kontrola električnih povezav do naprave

SISTEM PLUS d.o.o. je registrirano in pooblaščeno  s strani ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje in prostor) za izvajanje preskusov tesnosti hladilnih naprav.

Servis ventilatorskih konvektorjev

Namen uporabe Ventilatorskih konvektorjev je hitro, učinkovito in s tihim delovanjem vzpostaviti željeno temperaturo v prostoru.

V času rednega servisa VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV se izvedejo sledeča dela:

 • vizualna kontrola,
 • kontrola vijačnih spojev,
 • kontrola tesnjenja,
 • menjava oziroma čiščenje zračnega filtra,
 • čiščenje in dezinfekcija izmenjevalca z antibakterijskimi sredstvi kontrola delovanja ventilov,
 • kontrola banjice za kondenzat in odtočnih poti za kondenzat,
 • kontrola delovanja motorja,
 • kontrola stanja vetrnic in po potrebi balansiranje,
 • kontrola elektroinštalacije konvektorja,
 • kontrola delovanja termostata ter krmiljenja,
 • nastavitev vdihovalne rešetke.

Servis klimatskih naprav (split sistemov)

Namen vgradnje klimatskih naprav je ustvarjanje prijetne temperature tako v delovnih ali bivalnih prostorih. S vsakoletnih servisom lahko uporabnikom zagotovimo nizke stroške delovanja in daljšo obratovalno dobo, z dezinfekcijo notranje enote pa preprečimo ustvarjanje bakterij ki ogrožajo zdravje uporabnikov.

V času rednega servisa KLIMATSKE NAPRAVE se izvedejo sledeča dela:

 • vizualna kontrola,
 • kontrola vijačnih spojev,
 • kontrola tesnosti sistema,
 • dezinfkcija izmenjevalca notranje enote in čiščenje filtra,
 • čiščenje (pranje) zunanje enote,
 • kontrola odtoka kondenza ter čiščenje odtočnih poti,
 • kontrola količine in stanja hladiva ter po potrebi polnjenje,
 • kontrola hladilnega sistema ter regulacije,
 • kontrola električnih povezav do naprave ter delovanja celotne naprave.

Servis požarnih loput

Osnovni namen delovanja požarnih loput je preprečevanje širjenja ognja v prezračevalnem sistemu.  Z pravilnim delovanjem požarnih loput  zagotavljamo varnost ljudi in preprečujemo nastanek škode na  premoženju.

V času rednega servisa POŽARNIH LOPUT se izvedejo sledeča dela:

 • kontrola vzidave,
 • preizkus delovanja pogonsko-krmilnih mehanizmov,
 • pregled stanja požarno-odporne lamele,
 • kontrolo indikatorja stanja požarne lopute.