Naše storitve - Svetovanje

Naše storitve - Svetovanje

Načrtujete gradnjo vaše nove hiše, novega gostinskega obrata, morda boste gradili poslovni prostor ali industrijski objekt, morda prenavljate obstoječe objekte ... odločate se tudi za ustrezen sistem gretja, hlajenja in zračenja ... imate pa več vprašanj kot odgovorov? Pri tem vam lahko strokovnjaki iz Sistem Plus kakovostno in učinkovito priskočimo na pomoč.

Svetujemo pri vseh korakih vzpostavitve ustreznega energetskega sistema, svetujemo o  tehnoloških danostih ter ustreznosti različnih sistemov ter opreme, svetujemo glede trendov na področju gretja, hlajenja in zračenja, svetujemo glede zakonskih in varnostnih določil, glede okoljevarstvenih priporočil in še veliko več.

Na osnovi naših dolgoletnih izkušenj in stalnega izobraževanje o novostih na področju energetskih sistemov vam pri Sistem Plus svetujemo in pomagamo pri vseh ključnih korakih izbire in priprave na implementacijo novega ali sanacijo obstoječega sistema v vašem objektu.

 

 

Naše storitve na področju svetovanja

  • izvedemo oglede načrtov novogradenj ter svetujemo glede izvedbe energetskih sistemov
  • izvedemo oglede obstoječih gradenj in svetujemo glede vzpostavitve novih energetskih sistemov ali glede sanacije obstoječih
  • svetujemo pri določitvi potrebnih korakov pri izvedbi novih energetskih sistemov ali sanaciji obstoječih
  • izdelamo natančen popis vseh potrebni materialov za postavitev ustreznih energetskih sistemov
  • svetujemo pri umestitiv ogrevanja, hlajenja in zračenja v objekt
  • svetujemo pri izbiri optimalnih pristopov za izvedbo implementacije energetskih sistemov
  • svetujemo pri izbiri ustreznih materialov kot so klimati, hladilni agregati, toplotne črpalke, ventilacijske naprave, klimatske naprave, kotli, povezovalni in potrošni material
  • izdelamo načrte posameznih elementov energetskega sistema  skupaj z natančnimi popisi potrebnih materialov
  • v sodelovanju z arhitekti lahko že v fazi načrtovanja objektov poskrbimo za izdelavo ustreznih projektov, iz katerih nato izidejo tudi izvedbeni načrti in natančni popisi potrebnih materialov
  • svetovanje izvajamo na terenu pri stranki, pri nas ali na daljavo