Prejeli smo pooblastilo za izvajanje montaže, vzdrževanje ter servisiranje ventilatorskih konvektorjev in hladilnih naprav Aermec.

Podjetje Bossplast d.o.o. je na osnovi opravljenega strokovnega uspodabljanja predstavnikov podjetja, podjetju Sistem plus d.o.o. izdalo pooblastilo za izvajanje montaže, vzdrževanje ter servisiranje ventilatorskih konvektorjev Aermec in hladilnih naprav Aermec.

 

Aermec

 

Aermec